Shopping Cart

Niciun produs în coș.

Go to top
Categorii

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate a datelor personale

Confidențialitatea datelor este extrem de importantă pentru HRM CONSULTING SRL și ne dorim să fim cât mai transparenți și deschiși în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, am adoptat politica conform căreia se definește modul de prelucrare și de protejare a datelor dumneavoastră personale.

 

Operatorul datelor cu caracter personal

HRM CONSULTING SRL este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați iar acesta răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislatia aplicabila în domeniul protecției datelor cu caracter personal: articolul 6 paragraful 1 aliniatul b) din Reglementul 2016/679 aparținând Parlamentului European și Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal).

 

Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul companiei. Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara companiei HRM CONSULTING SRL. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre. Veți găsi categoriile de terți în cadrul fiecărui proces specific de mai jos.

 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. Cu caracter personal. Scopurile pentru care prelucrăm aceste date cu caracter personal.

Temeiu ljuridic al prelucrării datelor cu caracter personal:

 • Contractul încheiat între părți în vederea prestării de către noi a serviciilor contractate cu dvs./livrării produselor comandate.
 • Respectarea unor obligații legale.
 • Consimțământul liber exprimat.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a putea încheia în mod valabil și a executa contractul încheiat cu dvs., prin care ne obligăm să vă furnizăm serviciile noastre.

Refuzul clienților de a transmite datele cu caracter personal și de a permite prelucrarea acestora poate conduce la imposibilitatea prestării serviciilor care au legătura cu obiectul de activitate al Operatorului. Lipsa consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scop comercial și de marketing, nu va avea nici o consecință asupra încheierii și executării contractului. Dumneavoastră aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, însă retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Scopurile pentru care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal:

 • Executarea Contractului încheiat cu dvs. în vederea furnizării serviciilor oferite de noi.
 • Comunicări de marketing: comunicarea cu dvs. prin mijloace precum (mail, SMS, poștă, mesaje transmise pe platformele de socializare), noutăți privind serviciile/produsele disponibile în oferta noastră, abonare la newsletter sau furnizarea altor informații care v-ar putea interesa. Comunicările noastre de tip marketing implică prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal numai pe baza consimțământului la prelucrare, dat pentru acest scop specific.
 • Îndeplinirea obligațiilor noastre legale: îndeplinirea obligațiilor noastre legale cu privire la arhivare, securitate, ținerea evidențelor și a altor obligații pe care o anumită legislație ni se impune.
 • Gestiunea financiară: eliberarea bonurilor, a facturilor și a chitanțelor; primirea plăților de la dvs; înregistrarea plăților efectuate de altă persoană în numele dvs., de dvs. în numele altei persoane; elaborarea de rapoarte financiare/operaționale, a rapoartelor de activitate și întocmirea situațiilor financiar contabile;
 • Soluționarea disputelor:în situația în care între dvs. și noi apar diferende pe care nu le putem soluționa împreună pe care amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

 

CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM?

 • Date de identificare: nume, prenume.
 • Detalii de contact: adresă de domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail.
 • Detalii de plată: număr card/cont bancar, numele și prenumele titularului contului bancar, cod IBAN, data emiterii/expirării cardului bancar.

 

Unde se stochează datele?

Datele colectate de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE), dar pot fi, de asemenea, transferate și prelucrate într-o țară din afara SEE. Orice transfer de acest fel al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza înconformitate cu legislația în vigoare, fiind în siguranță și permanent monitorizate.

Încazultransferurilor de date în afara SEE, SC HRM CONSULTING SRL vautilizaclauzelecontractuale standard și Privacy Shield ca garanțiipentruțările care duclipsă de o decizieprivindcaracteruladecvat al protecției din parteaComisieiEuropene.

 

Drepturile dumneavoastră!

Dreptul la acces ȘI INFORMARE

Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta HRM CONSULTING care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail. Aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dvs., iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum şiinformaţii despre cum sunt prelucrate.

 

Dreptul la portabilitate

De fiecare dată când HRM CONSULTING SRL vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui acord, aveți dreptul să obtineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră către dumneavoastră sau către o altă adresa. Acesta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis.

 

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Dacă aveți un cont de utilizator, puteți să vă actualizați datele cu caracter personal din contul dumneavoastră.

 

Dreptul la ștergerea datelor

Aveți dreptul să solicitați oricând ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate de HRM CONSULTING SRL, cu excepția următoarelor situații:

 • aveți o solicitare nerezolvată la Serviciul Clienți
 • aveți o comandă deschisă care nu a fost expediată sau doar parțial expediată
 • aveți o datoriene plătită către HRM CONSULTING SRL
 • dacă există banuială sau ați folosit serviciile noastre în mod abuziv în ultimii patru ani
 • dacă ați efectuat o achiziție, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal înlegătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.-îndeplinirea de către noi a unor obligații legale de arhivare a anumitor date.

 

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim

Aveți tot dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim în HRM CONSULTING.

SC HRM CONSULTING SRL nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

 

Dreptul de a vă opune marketingului direct

Aveți tot dreptul de a vă opune marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct. Când doriți, vă puteți dezabona de la marketingul direct prin urmatoarele mijloace:

 • urmând instrucțiuni din fiecare e-mail de marketing
 • modificând setările contului dumneavoastră pe platforma online

 

Dreptul la restricționare a prelucrării

Aveți dreptul să solicitați ca HRM CONSULTING SRL să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

 • dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim în HRM CONSULTING, acesta va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.
 • dacă afirmați ca datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, HRM CONSULTING trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelorcu caracter personal.
 • dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • dacă HRM CONSULTING nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal,

 

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Dacă sunteți de părere că HRM CONSULTING SRL vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere (ANSPDCP – AutoritateaNațională de Supraveghere a PrelucrăriiDatelor cu Caracter Personal.).

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând o informare către noi la următoarea:

adresă de email: office@hrmconsulting.ro

adresă poștală: HRM CONSULTING SRL, cu sediul social in Str. Traian Vuia, nr. 208, loc.Cluj Napoca, Jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/2143/2006, cod fiscal RO 16523235; Telefon: 0264 442241

 

CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

La nivelul României, perioada de stocare poate fi stabilită prin acte normative ce reglementează domeniile specifice de activitate, astfel că în ceea ce privește stocarea anumitor documente, societatea noastră va respecta termenele de păstrare prevăzute de legislația specifică în materie.

 

SECURITATEA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Depunem toate eforturile posibile pentru a asigura protecția și siguranța datelor dvs. cu caracter personal, divulgarea sau distrugerea acestora neautorizate. În special, am implementat următoarele măsuri de asigurare a securității datelor cu caracter personal:

Minimizarea datelor: Ne-am asigurat că datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în acest document.

Asigurarea exactității datelor dumneavoastră: Este posibil ca din când în când să vă rugăm să confirmați exactitatea și/sau actualitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Măsuri tehnice specifice: Am achiziționat și utilizăm tehnologii care să asigure securitatea datelor dvs. cu caracter personal, precum utilizarea unor sisteme de logare pe bază de user și parolă, desfășurăm audituri de securitate asupra sistemelor informatice pe care le folosim, instruim personalul angajat în vederea respectării și de către aceștia a securității datelor dvs., încheiem cu colaboratorii externi angajamente de respectare și de către aceștia la rândul lor a datelor cu caracter personal în posesia cărora pot intra, acolo unde este posibil și adecvat activității noastre, anonimizăm/pseudoanonimizăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dvs. Operatorul nu poate garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit și puțin probabil în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma toate procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate.